Spränga eller gräva?

Med stora krafter följer ett stort ansvar

– Vibrationsmätning
– Byggnadsbesiktning
– Teknisk rådgivning

Behöver du hjälp med detta?

Mätningar

R

Vibrationsmätning

R

Luftchockmätning

R

Bullermätning

R

Mätning i kvicklera

Byggnadsbesiktning

Sprängrådgivning

Bekymmersfritt arbete

När du ska gräva eller spränga kollar vi närliggande byggnader, monterar
buller- och vibrationsmätare så att du kan justera mängden sprängämnen och ha dokumentationen i ordning när grannen kommer eller försäkringsbolaget ringer.

Vi levererar snabba, effektiva lösningar av hög kvalitet med fullständig kontroll.

Att beräkna gränsvärden

Beroende på vilka typer av arbeten du bedriver, kan du beräkna byggnadernas inviduella gränsvärden enkelt med hjälp av vår gränsvärdeskalkylator.

Anledningar att anlita oss

Maximera produktionen

Dokumentation enligt gällande standard

Evidensbaserad dialog

I linje med byggherrens föreskrifter