Besiktning /Syneförrättning

En syneförrätning dokumenterar en byggnads skick innan, under och efter vibrationsalstrande arbeten

Varför behöver du en byggnadsbesiktning?

Det är alltid bra att göra en byggnadsbesiktning av närliggande byggnader innan du påbörjar byggarbetet. En sådan besiktning kommer att kunna identifiera eventuella gamla skador så att du har dokumentationen i ordning om byggnadens ägare i efterhand framställer ett ersättningsanspråk.

Fördelar med att genomföra en byggnadsbesiktning:

R

Identifiera skador

R

Ger trygghet till entreprenörer och fastighetsägare

R

Tillhandahåller juridisk dokumentation

Vad får du från ProTech?

Beställ – vi tar hand om resten. En sak mindre för dig att tänka på. Vi levererar snabbt uppdaterad utrustning från marknadsledaren SigiCom och använder INFRA Net för dokumentation. Du kan använda din egen inloggning i INFRA Net eller bli aviserad via SMS,
e-post eller Blast Manager.

– Om du ska spränga så levererar vi på plats och du har dokumentationen i ordning när grannen kommer eller försäkringsbolaget ringer.