Teknisk rådgivning

Ibland kan det vara bra att ha någon att rådgöra med.
Vi erbjuder teknisk rådgivning inom vibrationer och sprängning.

Varför behöver du råd
innan sprängning?

Genom att förlita dig på en teknisk rådgivare blir du mer säker på dina beslut. En teknisk rådgivare från ProTech hjälper dig med svåra frågor så att jobbet utförs på bästa möjliga sätt.

Vi är bäst tillsammans!

Fördelar med att använda en teknisk rådgivare:

R

Framtagning av riskanalys och gränsvärden

R

Analys av mätdata och befintlig riskanalys för maximerad produktion

R

Smidig dialog med fastighetsägare

Vad får du?

Beställ – vi tar hand om resten. En sak mindre för dig att tänka på. Vi levererar snabbt uppdaterad utrustning från marknadsledaren SigiCom och använder INFRA Net för dokumentation. Du kan använda din egen inloggning i INFRA Net eller bli aviserad via SMS,
e-post eller Blast Manager.

– Om du ska spränga så levererar vi på plats och du har dokumentationen i ordning när grannen kommer eller försäkringsbolaget ringer.