Mätningar

Gediget beslutsunderlag och betryggande dokumentation i efterhand

Dokumentation av byggnadsarbeten

Vid genomförande av projekt är det många saker att tänka på och mycket som potentiellt kan gå fel. Det är starka krafter i arbete som kan få stora konsekvenser om det blir fel. Om du använder tillgängliga mätverktyg kan du ge dig själv ett bra beslutsunderlag under processen och gedigen dokumentation efteråt.

Bullermätning

Bullermätningar gör det lättare för dig att veta och dokumentera att arbetet du utför hålls inom lagstadgade gränser. Objektiv data som denna kan bidra till att lösa konflikter och öppna upp för dialog och göra det lättare att genomföra åtgärder för att minska olägenheter för grannar och närmiljö.

Mätning i kvicklera

Vid vibrationsalstrande arbete i närheten av kvicklerområden är det viktigt att ha kontroll över de vibrationer som appliceras på kvickleran för att undvika att kvicklera utlöser skred. Med specialmätare kan vi mäta så att du kan följa med och se till att det arbete som utförs inte utlöser skred.

Dammmätning

Dammmätning, även känd som partikelmätning, ger insikt i dammhalterna i ett givet område så att du kan bedöma om de ligger inom acceptabla gränsvärden. Detta är viktigt för att skydda människors hälsa och den omgivande miljön.

Luftchockmätning

Med luftchockmätning kan du uppnå bättre kontroll över sprängningsaktiviteter som skapar luftchock. Objektiva mätningar kan vara mycket användbara vid eventuella skador eller oförutsedda händelser, eftersom du kan påvisa orsakssamband och bedöma ansvar.

Fördelar med att använda en sprängkonsult:

R

Optimera förutsättningarna

R

Dokumentation och kontroll om olyckan är framme

R

Bevis och trygghet i dialog med grannar

R

I linje med byggherrens föreskrifter

Vårt erbjudande

Beställ – vi tar hand om resten. En sak mindre för dig att tänka på. Vi levererar snabbt uppdaterad utrustning från marknadsledaren SigiCom och använder INFRA Net för dokumentation. Du kan använda din egen inloggning i INFRA Net eller bli aviserad via SMS,
e-post eller Blast Manager.

– Om du ska spränga så levererar vi på plats och du har dokumentationen i ordning när grannen kommer eller försäkringsbolaget ringer.