Våra tjänster

Mätningar

Efterfrågan på vibrationsmätning har ökat de senaste åren och nu finns det större krav på dokumentation på Entreprenörer och byggherre.

Vi utför allt från riskanalys till installation av mätutrustning. Vi analyserar den intagna datan genom bland ananat frekvensanalys och anpassar riksanalysen efter den. Allt detta dokumenteras och redovisas efter era behov.

Detta sker i enlighet med:

  • Sprängstandarden SS4604866:2011
  • Spräng luftstöt SS025210
  • Pålning, spont och schakt SS025211
  • Komfort SS4604861:2022
rystelsesmåler

Besiktning /Syneförrättning

En byggnadsbesiktning dokumenterar en byggnads skick innan, under och efter vibrationsalstrande arbeten. Detta gör man för att undvika konflikter om eventuellt uppkomna skador.

Detta sker i enlighet med:

  • Syneförrättning SS4604860

Teknisk rådgivning

När ansvaret är stort kan det vara bra att ha någon att rådgöra med. Vi erbjuder teknisk rådgivning inom omgivingspåverkande aktiviteter som borrning och sprängning. Med oss ​​i teamet kan du vara trygg i dina beslut.

rystelsesmåler

Vi är kompatibla med Ease Blastmanager, och laddar upp all mätdata till kundens databas.
Detta ger kunden en total överblick över sprängarbetet och mätdata i ett system.

Vi är även behjälpliga med att lägga in och hantera mätare i Ease Blastmanager åt kunden.

rystelsesmåler